VESIJAON ERÄMIEHET RY.JOHTOKUNTAPuheenjohtaja

Pekka Ahola

Sihteeri

Matti Rönnemaa

Johtokunnan jäsenet

Veli-Matti Heinosen

Jari Hokka

Heikki IittainenVesijaon erämiesten toiminnan perusajatuksena on:

* suorittaa Vesijaon kylän alueella järkiperäistä metsästystä
* valvoa riistakantoja ja toteuttaa verotusta sen mukaan
* parantaa riistanhoidolla riistan elinolosuhteita
* poistaa pienpetoja tehokkaalla ja monipuolisella pienpetojen pyynnillä
* kouluttaa uusia metsästäjiä
* valvoa metsästystä omalla alueellaan