VESIJAON ERÄMIESTEN METSÄSTYSMAJA


PROJEKTIN ALOITUS

Syksyllä 2004 aloitti työryhmä valmistelemaan metsästysseuran hirviporukalle uuden nylkytilan rakentamista.
Vähitellen idea koko metsästysseuran kokoontumistilan rakentamisesta kypsyi. Ajatuksena oli hankkia koko
metsästysseuraa palveleva kokonaisuus jossa voitaisiin pitää kokoukset, suorittaa ampumaharjoittelua,
säilyttää seuran tarvikkeita ja jonka ohessa toimisi hirviporukan nylkytila. Enää olikin
vain sopivan paikan löytäminen.

Keväällä 2005 pidetyssä seuran ylimääräisessä kokouksessa päätettiin
seuran metsästysmajaksi kunnostaa vanha hirsirakennus, joka on ensin toiminut navettana ja myöhemmässä
vaiheessa viljankuivurina. Projekti suunniteltiin kolmivaiheiseksi jossa ensimmäisessä vaiheessa kunnostetaan
rakennuksen tukirakenteet ja rakennetaan nylkytilat. Toisessa ja kolmannessa vaiheessa rakennetaan kokoontumistilat ja
seuran ja Vesijaon kylän historiasta kertova kotiseutumuseo. Työt päätettiin aloittaa vappuna 2005.

Kuva1

Kuva2

Kuva3

TYÖT ALKAA

Vapun päivänä kokoontui innokas talkoojoukko uudelle työmaalle ja työmaan POMO:n käskystä
alkoi joukko kunnostamaan ensimmäiseksi rakennuksen kattoa. Vähitellen töiden edistyttyä päästiin
purkamaan rakennuksen vanhaa lattiaa ja valamaan uutta tilalle. Talkoita pidettiin vapusta lähtien joka toinen
viikonloppu ja niinpä heinäkuun alussa valettiin nylkytilan lattia. Ennen metsästyksen alkua olisi tarkoitus
saada nylkytilat ja ruhojen paloittelupuoli valmiiksi syksyn saaliin käsittelyä varten. Katolle oli kuitenkin saatava
ensiksi pellit…

Kuva4

Kuva5

Kuva6

Kuva7

Kuva8
KATTO OLI VAIN ALKUSOITTOA

Kun katolle saatiin pellit kiinni, oli aika ryhtyä sisätilan kunnostamiseen. syksy painoi päälle, joten alkoi
olla kiire jos hirvet aiotaan nylkeä uudessa nylkytilassa. Mutta onneksi erämiehiltä löytyi sisua ja talkoohenkeä.
Syksyllä pidettiin ensimmäisen hirvijahtipäivän päätteeksi uuden nylkytilan harjakaiset.

Kuva12

Kuva13

Kuva14KESÄLLÄ 2006 TYÖT JATKUVAT

Seuraavana kesänä talkoohenki osoitti jo pieniä hiipumisen merkkejä. Onneksi kuitenkin sen verran saatiin
erämiehiä liikkeelle, että rakennuksen julkisivu saatiin lähes valmiiksi. Lisäksi rakennuksen sisällä tehtiin
valmistelutöitä tulevan hirven paloittelupuolen rakentamiseksi.

Kuva15

Kuva16

Kuva17

TYÖTÄ RIITTÄÄ

Kesällä 2007 on tarkoitus rakentaa sisäpuolen paloittelutilat valmiiksi. Hanke on tarkoitus toteuttaa ns. urakka
menetelmällä, jossa jokaiselle seuran jäsenelle on jaettu ns. urakka, joka tulee saattaa valmiiksi tiettyyn
päivään mennessä.

Ensikesä näyttää, miten systeemi toimii. Seuraavassa sivujen päivityksessä (syksyllä 2007) tulee uusia
kuvia kesän  talkoista, sekä kuvat valmiista paloittelupuolesta.