RIISTANHOITO


Metsästysseuramme on ollut aina kuuluisa hyvin aktiivisesta riistanhoitotoiminnasta. Seuramme jäsenet ovat suorittaneet
riistanhoitotoimenpiteitä monipuolisesti ja näin päässeet varsin tehokkaisiin tuloksiin.

Riistan ruokintapaikkoja oli käytössä seuraavasti:
Pienet hirvieläimet6 kpl
Hirvet13 kpl
Jänikset5 kpl
Haaparuokintapaikat28 kpl

Muuta riistanhoitotyötä harjoitettiin seuraavasti:
Telkänpönttöjä maastossa14 kpl
Riistapeltoja2 kpl, yht 0,085ha
Pienpetoloukkuja käytössä20 kpl
Hetitappavia rautoja käytössä3 kpl

Vuosittain on poistettu alueelta noin 150 pienpetoa. Saaliista yli puolet on supikoiria, loput
koostuvat pääasiasta ketuista, mäyristä ja minkeistä. Näillä toimenpiteillä on saatu tuloksekkaasti
mm. kanalintukannat elpymään alueellamme siten, että esimerkiksi teeri- ja pyykannat kestävät
metsästystä hyvin. Lisäksi metsästysalueellamme on elinvoimainen valkohäntäpeurakanta
ja metsäkauriskanta on lisääntymässä.