Vesijaon Erämiehet ry. on perustettu vuonna 1976. Sitä ennen Vesijaon kylän mailla on tietysti
ollut johdettua metsästystä, mutta esimerkiksi hirviluvat haettiin yksityisten henkilöiden toimesta.
Kyläläisten keskuudessa heräsi ajatus oman metsästysseuran perustamisesta ja niinpä seuran perustava
kokous pidettiin 30.12.1976 ja kokouksen puheenjohtajana toimi Hannu Tukia joka valittiin seuran puheenjohtajaksi.
Hän toimikin seuran puheenjohtajana aina vuoteen 2002 jolloin puheenjohtajaksi tuli Pekka Ahola.
Metsästysseuralla on yhteensä n 5000 ha metsästysaluetta josta osa on rauhoitettu pienriistan
metsästykseltä. Seuralla on yhteensä 96 vuokrasopimusta metsästysalueista. Jäseniä seuralla on 40 joista
aktiivisia metsästäjiä on noin 20. Seura kuuluu jäsenenä Suomen Metsästäjäliiton Etelä-Hämeen piiriin.

Seuralla on toiminnassa kolme jaostoa: riistanhoito-, ampuma- ja hirvijaos jotka vastaavat nimiensä
mukaisesta toiminnasta. Riistanhoitoa suoritetaan seuran alueella varsin mittavasti. Vuosittain riistan
ruokintaan käytetään n 500kg viljaa ja 1000kg juureksia.

Metsästysseuran tehtäväkenttä on muuttunut vuosikymmenien saatossa pelkästä metsästyksestä
riistanhoidon ja kestävänkehityksen erityisesti luonnonsuojelulliset näkökohdat huomioonottavaan
toimintaan. Entistä enemmän toteutetaan erilaisia pitkäaikaisia projekteja kuten esimerkiksi
riistanhoitosuunnitelmia ja riistakolmiolaskentoja. Luonnon monimuotoisuuden korostaminen on keskeisellä
sijalla kaikessa toiminnassa.

Metsästyskoiratoiminnassa metsästysseuralla on pitkät perinteet. Ajavia koiria seurassa on aina ollut ja
niinpä joka viikonloppu metsästysaikana jossain metsästysalueella on ajo käynnissä. Hirvenmetsästyksessä
on viime vuosina luovuttu melkein kokonaan ajoketjulla tapahtuvasta metsästyksestä ja siirrytty pysäyttävillä
koirilla tapahtuvaan metsästykseen.